Arteterapie

Arteterapie
  • Výrobce: Kurzy malování a kreslení
Kód produktu: AD1048
Vaše cena: 6 800,00 Kč
Dostupnost: Skladem
Počet kusů skladem: 500

Výtvarný projev je pro člověka přirozeným prostředkem vyjadřování vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samému, je i prostředkem sebepoznání a komunikace.

 

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Není zaměřená na výsledek, není důležité výtvarné nadání, ani zručnost tvůrce, ale důležité je samotné tvoření, využití různých výtvarných technik a materiálů, otevření fantasie a svoboda projevu, která může přinést uspokojení, sebepoznání, posílení zdravé sebedůvěry a sebevědomí, odreagování, relaxaci, nové zážitky…

 

 

Co nás v semináři čeká?

Otevřený seminář je zaměřen na zážitkovou formu arteterapie. Zabývat se budeme zejména terapií uměním („art as therapy“), v níž se klade důraz na léčebný potenciál samotné tvůrčí činnosti (tedy výtvarné produkce jako takové, i bez interpretace). Nahlédneme do světa arteterapeutických přístupů a možných výtvarných technik (akvarel, tempera, tuš, akční akvarel, uhel, koláž…) používaných pro práci ve skupině, ale i jako inspiraci pro další individuální práci. Budeme se zabývat tématy naší mysli a následně společně reflektovat proces tvorby a naše vnitřní dění.

Důležitá je chuť tvořit! Výtvarné znázornění osobních témat, která se nějakým způsobem dotýkají našich vnitřních struktur, je obohacující v  tom, že o nich dále ve skupině hovoříme, a dostává se nám tak zpětné reakce.  Záměrem tohoto semináře není otevírat vaše osobní témata hlouběji, ale nechat se inspirovat k následné práci na sobě. Nejsme zaměřeni přímo na interpretaci vašich výtvorů, ale pomocí asociací nad svými výtvory pohlédnout na obraz, který dále vytvářejí.

 

Techniky pro práci v arteterapii:

  • Malování na libovolný formát, kreslení tím co je nám zrovna příjemné…
  • Akční akvarel „,smejvák“ - technika náhodně vznikajících skvrn podpoří naši představivost
  • Uhlová rezerva – zpracování tématu imaginárního portrétu, šerosvitný aspekt techniky
  • Mandala - obraz v kruhu, léčivé kruhové obrazce. Aktivní meditace, koncentrace.
  • Čmáranice, muchláž, automatická kresba - jaké tvary a příběhy se zrodí z náhodných linií?
  • Koláž - zajímavá technika k vyjádření metafor.
  • Portrét, autoportrét.
  • Závěrečná reflexe vzniklých artefaktů a celkového dojmu z proběhlých setkání.
  •  

 

Fotogalerie: Arteterapie

/album/fotogalerie-arteterapie/arteterapie-kurz-malovani-25-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/arteterapie-kurz-malovani-12-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/arteterapie-kurz-malovani-24-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/arteterapie-kurz-malovani-21-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/arteterapie-kurz-malovani-13-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/arteterapie-kurz-malovani-6-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/arteterapie-kurz-malovani-4-jpg/ /album/fotogalerie-arteterapie/arteterapie-kurz-malovani-3-jpg/

Nejprodávanější zboží

Nezapomeňte se podívat také na stránky našeho výtvarného ateliéru

www.malovanikresleni.cz.

Zde najdete podrobnosti o výuce u nás, o našich lektorech, aktuality o dění v našich ateliérech, informace o výstavách a jejich vernisážích...